Naposledy aktualizováno: 30.11.2022 06:48:49
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Dražice

Otevírací doba:

Každé úterý od 16.00 hod. do 19.00 hod. 

Z historie i současnosti:

Datum, kdy byla obecní knihovna v Dražicích založena, není přesně znám. Zřejmě ji nejdřív provozoval hasičský sbor. První zmínka o knihovně je v hasičských zápisech z 18.1.1903, v tu dobu knihovna obsahovala 45 svazků, vesměs odborných. V r. 1905 byl při hasičském sboru ustanoven čtenářsko-ochotnický spolek. Po jeho zániku se v r. 1913 knihovna opět vrátila hasičům. Protože bylo zákonem stanoveno zakládání veřejných knihoven, byla dne 2.1.1921 hasičská knihovna předána obci. V té době měla knihovna 298 svazků zábavně poučných a 59 divadelních. V současnosti má cca 1800 knih - beletrii, odborné i dětské, odebírá 11 titulů časopisů a dalších cca 200 knih putovního souboru je každého půl roku obměňováno regionálním oddělením táborské knihovny.